Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van Funkll aan gebruiker, evenals op alle informatie, aanbevelingen, documenten en diensten die je op of via de website www.funkll.com gebruikt (verder te noemen: informatie).

Op verzoek zal Funkll deze algemene voorwaarden kosteloos aan je toezenden. Zij zijn ook beschikbaar op de website. Heb je vragen over deze algemene voorwaarden of diensten van Funkll? Neem dan contact met ons op via info@www.funkll.com.

Algemeen

  • Funkll neemt de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht bij de samenstelling en bij het onderhoud van de op de website www.funkll.com verstrekte informatie, echter kan Funkll niet garanderen dat deze informatie altijd volledig juist, compleet en actueel is. De informatie verstrekt op en via onze website is dan ook uitsluitend bedoeld als algemene informatie en hier kun je verder geen rechten aan ontlenen;
  • Het gebruik van de website www.funkll.com is op eigen risico. Funkll is niet aansprakelijkheid voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het gebruik van (of het niet gebruiken van) deze website, inclusief schade veroorzaakt door bugs, scripts, virussen of eventuele onjuistheid of onvolledigheid van de informatie, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove nalatigheid van Funkll;
  • Als een deel van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar is, verandert dat niets aan de geldigheid van de rest van deze algemene voorwaarden of de overeenkomst waarop zij van toepassing zijn. Het nietige of vernietigde deel wordt vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk de inhoud van de nietige bepaling volgt.

Links naar en van andere websites

  • Deze website biedt links naar externe websites en aanbieders. Funkll is niet aansprakelijk voor het gebruik of de inhoud van internetsites waarnaar wordt verwezen of aanbieders welke gekoppeld zijn aan de website van Funkll.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

  • Het auteursrecht van deze website en alle informatie binnen deze website berust bij Funkll of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan Funkll. Het is dan ook niet toegestaan om de website (en onderdelen daarvan, en daarop) elektronisch of anderszins te kopiëren, openbaar te maken en/of wijzigingen in (onderdelen van) de website aan te brengen zonder voorafgaande toestemming van Funkll.

Toepasselijk recht & bevoegde rechter

  • Deze algemene voorwaarden zijn uitsluitend onderworpen aan de Nederlandse wetgeving;
  • Bij mogelijke geschillen is de rechtbank te Den Bosch exclusief bevoegd;
  • Funkll behoudt zicht het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. Controleer deze daarom regelmatig.

Deze website maakt gebruik van cookies. Door deze site te blijven gebruiken, accepteert u ons gebruik van cookies.  Meer info